La microfiltració i la ultrafiltració són tècniques comercials per al tractament d’aigües que permeten l’eliminació de sòlids i la reducció de la conductivitat.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

La microfiltració i la ultrafiltració són tècniques comercials per al tractament d’aigües que permeten l’eliminació de sòlids i la reducció de la conductivitat. Aquests processos de membrana resulten més sostenibles ambientalment i econòmicament respecte a altres mètodes com l’osmosi inversa.
Segons la qualitat de l’aigua obtinguda, es poden plantejar estratègies de reutilització de l’aigua regenerada en el propi procés industrial.


tornar a la llista