Els purins, com a residu d’excreció animal, contenen concentracions de nutrients importants, entre elles el fòsfor. Quan aquests purins, com a residu líquid aquós, són abocats al medi, els nutrients que contenen s’acumulen al sòl i en els ecosistemes aquàtics.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

La solució proposada és recuperar el fòsfor en forma de precipitat d’estruvita ((NH4)Mg(PO4)·6H2O). Es tracta d’una substància fertilitzant que cristal·litza i precipita en forma sòlida a certes condicions del purí (temperatura, pH, presència de Mg, etc.). Ajustant i controlant les condicions s’afavoreix doncs la cristal·lització i precipitació del fòsfor en forma d’estruvita sòlida, que permet separar-la de la matriu aquosa.


tornar a la llista