A partir de l’anàlisi en detall de la composició de l’efluent industrial (p. ex. perfil de carbohidrats i concentració, anàlisis de pèptids i contingut total de proteïnes, etc.), es seleccionaran les membranes comercials (polimèriques o ceràmiques) amb la mida de malla idònia per a recuperar aquests compostos.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

A partir de l’anàlisi en detall de la composició de l’efluent industrial (p. ex. perfil de carbohidrats i concentració, anàlisis de pèptids i contingut total de proteïnes, etc.), es seleccionaran les membranes comercials (polimèriques o ceràmiques) amb la mida de malla idònia per a recuperar aquests compostos. Segons les característiques de l’efluent, podrà ser necessari l’ús de pretractaments com ultrasons o hidròlisis enzimàtica per afavorir el trencament de compostos no desitjats. Els resultats obtinguts a escala de laboratori permetrà l’estudi de l’escalat i la realització de noves proves en condicions operatives properes a l’entorn industrial.


tornar a la llista