La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

En funció de la tipologia d’instal·lació, del consum energètic, les fonts d’energia utilitzades, de les característiques dels equips consumidors d’energia i de l’envoltant del edifici es proposaran i prioritzaran unes actuacions o altres per a la millora de l’eficiència energètica.

Descripció

En funció de la tipologia d’instal·lació, del consum energètic, les fonts d’energia utilitzades, de les característiques dels equips consumidors d’energia i de l’envoltant del edifici es proposaran i prioritzaran unes actuacions o altres per a la millora de l’eficiència energètica. Al realitzar una auditoria energètica s’identificaran millores de gestió energètica (p. ex. ajust de temperatures de consigna, ajust dels horaris de funcionament d’equips i/o processos), millores actives (p. ex. substitució de motors per altres de més eficients, incorporació de variadors de freqüència, sistemes d’enllumenat i climatització més eficients) i en ocasions també millores passives (p. ex. aïllament de l’envoltant de l’edifici, substitució de finestres).
tornar a la llista