Ús d’energies renovables,

En funció de la localització de la instal·lació, la orientació de l’edifici, la disponibilitat d’espai, els patrons horaris de consum energètic i usos de l’energia es determinarà quines són les energies renovables més interessants a implementar en cada cas.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

En funció de la localització de la instal·lació, la orientació de l’edifici, la disponibilitat d’espai, els patrons horaris de consum energètic i usos de l’energia es determinarà quines són les energies renovables més interessants a implementar en cada cas. L’energia solar fotovoltaica per autoconsum, l’energia solar tèrmica, la biomassa, la geotèrmica, l’energia minieòlica i la minihidràulica són algunes de les fonts d’energia renovable que afavoreixen un model energètic més sostenible. Els nous sistemes d’emmagatzematge d’energia que hi ha al mercat també faciliten l’ús de determinades tecnologies renovables.


tornar a la llista