Totes les xarxes elèctriques han d’equilibrar la potència reactiva produïda pels usuaris finals per tal de continuar funcionant. Això implica un cost per a l’operador que ha de dissenyar cables d’una secció més gran, per suportar una potència més gran.

Generat i elaborat:

LEITAT

Descripció

Alguns equips elèctrics mentre funcionen produeixen una “potència reactiva”, degut a la seva capacitat d’emmagatzemar energia en el camp electromagnètic, com els motors d’inducció elèctrica.
L’efecte és un augment de la quantitat d’energia necessària per fer la mateixa quantitat de treball, a més d’una major “Potència Reactiva” que augmenta el flux de corrent en els cables, provocant més pèrdues d’energia per l’efecte Joule.
Instal·lar un compensador d’energia reactiva a prop de les màquines que provoquen aquest fenomen pot reduir el consum d’energia.
Un altre problema causat per la potència reactiva generada és un cost econòmic major perquè l’operador de xarxa ha de compensar aquest excés de potència reactiva. Instal·lar un compensador de capacitat a prop de la font de potència reactiva reduirà les pèrdues d’energia i farà disminuir la factura de la llum.


tornar a la llista