En funció de la tipologia d’instal·lació, del consum energètic, les fonts d’energia utilitzades, de les característiques dels equips consumidors d’energia i de l’envoltant del edifici es proposaran i prioritzaran unes actuacions o altres per a la millora de l’eficiència energètica.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

En funció de la tipologia d’instal·lació, del consum energètic, les fonts d’energia utilitzades, de les característiques dels equips consumidors d’energia i de l’envoltant del edifici es proposaran i prioritzaran unes actuacions o altres per a la millora de l’eficiència energètica. Al realitzar una auditoria energètica s’identificaran millores de gestió energètica (p. ex. ajust de temperatures de consigna, ajust dels horaris de funcionament d’equips i/o processos), millores actives (p. ex. substitució de motors per altres de més eficients, incorporació de variadors de freqüència, sistemes d’enllumenat i climatització més eficients) i en ocasions també millores passives (p. ex. aïllament de l’envoltant de l’edifici, substitució de finestres).


tornar a la llista