La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Aquest procés permet minimitzar l’impacte ambiental lligat a diferents aspectes com: mobilitat interna i dels assistents, l’ús de noves tecnologies, selecció de proveïdors, ús d’espais i consum de recursos, serveis d’allotjament pels assistents, materials i documentació, servei de càtering, prevenció i gestió de residus, etc.

Descripció

Aquest procés permet minimitzar l’impacte ambiental lligat a diferents aspectes com: mobilitat interna i dels assistents, l’ús de noves tecnologies, selecció de proveïdors, ús d’espais i consum de recursos, serveis d’allotjament pels assistents, materials i documentació, servei de càtering, prevenció i gestió de residus, etc. Els organitzadors han d’assumir el compromís de vetllar pel compliment de les mesures d’ambientalització des de les etapes més inicials de l’organització. És cabdal la implicació de tots els actors (personal de manteniment, càtering, gestors d’espais, oficina tècnica, etc.). És important monitoritzar i quantificar l’impacte ambientals dels esdeveniments, així com dissenyar estratègies de comunicació per tal de fer partícips als assistents de les bones pràctiques d’ambientalització que incorpora l’esdeveniment i dels resultats aconseguits amb la gestió ambiental aplicada.
tornar a la llista