La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Dissolució àcida de metalls en residus,

A partir de la caracterització fisicoquímica del residu a tractar i la quantificació del metall d’interès a recuperar, es realitzen assajos de lixiviació química a escala de laboratori. Aquests inclouen la selecció dels àcids potencialment òptims, optimització del temps de tractament i temperatura, entre altres variables.

Descripció

A partir de la caracterització fisicoquímica del residu a tractar i la quantificació del metall d’interès a recuperar, es realitzen assajos de lixiviació química a escala de laboratori. Aquests inclouen la selecció dels àcids potencialment òptims, optimització del temps de tractament i temperatura, entre altres variables. Una vegada extret el material (o triturat) del medi àcid, s’avalua el grau de dissolució del metall d’interès tot caracteritzant la presència d’aquest a la fracció dissolta. S’avalua la possibilitat de recuperar l’àcid emprat mitjançant tècniques com l’electrodiàlisi.
tornar a la llista