Bioleaching de RAEEs per a la recuperació de Critical Raw Materials (CRM),

A partir de l’anàlisi dels Critical Raw Materials (CRM) continguts als RAEEs a valoritzar, se seleccionaran les cepes microbianes més adequades per al rentat biològic de l’element a recuperar.

Generat i elaborat per:

LEITAT

Descripció

A partir de l’anàlisi dels Critical Raw Materials (CRM) continguts als RAEEs a valoritzar, se seleccionaran les cepes microbianes més adequades per al rentat biològic de l’element a recuperar. A partir d’analitzar les condicions òptimes de creixement i bioleaching de l’element reportat segons la literatura, es reproduiran assajos a escala erlenmeyer per a determinar el tipus de nutrient i condicions operacionals òptimes (pH, temperatura, temps de tractament) per aconseguir la major dissolució del/s CRM d’interès.
En funció dels resultats obtinguts, es seleccionarà la configuració òptima per a escalar la solució proposta, basada en tecnologies comercials presents en la industria minera i hidro-metal·lúrgica.


tornar a la llista