La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

partir de l’anàlisi dels metalls de valor continguts a les aigües, s’avaluarà la potencial recuperació d’aquests emprant electrodeposició.

Descripció

A partir de l’anàlisi dels metalls de valor continguts a les aigües, s’avaluarà la potencial recuperació d’aquests emprant electrodeposició. Abans s’avaluarà la presència d’altres metalls competidors que puguin co-electrodepositar-se. En aquest cas, es procedirà a precipitar selectivament aquest metall no desitjat tot ajustant el pH del medi i precipitant-lo amb l’ús d’agents químics. Els paràmetres a optimitzar durant l’electrodeposició comprendrà voltatge, intensitat de corrent, temps de tractament, tipus i distància entre elèctrodes, entre d’altres. La solució és escalable ja que es disposa de tecnologia a nivell comercial.
tornar a la llista