La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

L’ozó és un oxidant natural que permet l’oxidació ràpida i eficient de compostos orgànics.

Descripció

L’ozó és un oxidant natural que permet l’oxidació ràpida i eficient de compostos orgànics. El mecanisme de reacció es basa en l’acció oxidativa del O3 que, en contacte amb les molècules orgàniques, oxida ràpidament el component a tractar. L’ozonització es considera una tecnologia madura emprada en àmbits diversos (p. ex. tractament d’aigües en piscines. En funció de la dosi d’ozó, temps d’operació i concentració de compostos a tractar, aquesta es pot plantejar com a pretractament o tractament final.
tornar a la llista