La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

La biofiltració és una tècnica basada en la retenció (deposició) i degradació de compostos orgànics promoguts per microorganismes.

Descripció

La biofiltració és una tècnica basada en la retenció (deposició) i degradació de compostos orgànics promoguts per microorganismes. Aquests microorganismes (bacteris i/o fongs), suportats en superfícies plàstiques de materials de rebliment, solen adaptar-se a les característiques de l’aigua a tractar generant un efluent lliure de contaminants. La tecnologia emprada és idèntica a l’emprada en el tractament d’aigües, anomenada “filtre percolador”.
tornar a la llista