A partir de la caracterització de l’efluent industrial d’interès ric en nutrient a recuperar, s’estudiarà el disseny òptim per a la integració de les tècniques idònies per al pretractament i recuperació de nutrients d’interès en format sòlid.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

A partir de la caracterització de l’efluent industrial d’interès ric en nutrient a recuperar, s’estudiarà el disseny òptim per a la integració de les tècniques idònies per al pretractament i recuperació de nutrients d’interès en format sòlid (p. ex. adsorció en carbó actiu o emprant bio-adsorbents, cristal·lització d’estruvita) o líquid (biofertilitzant). Es realitzaran proves a escala de laboratori i en funció dels resultats, s’avaluarà l’escalat de la tecnologia en un escenari real.


tornar a la llista