L’electro-coagulació suposa una millora en l’àmbit tecnològic i ambiental respecte a l’ús de coagulants-floculants per a l’eliminació de sòlids en suspensió dels efluents generats per la industria, com pot ser la tèxtil.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

L’electro-coagulació suposa una millora en l’àmbit tecnològic i ambiental respecte a l’ús de coagulants-floculants per a l’eliminació de sòlids en suspensió dels efluents generats per la industria, com pot ser la tèxtil. L’avantatge principal en l’ús d’aquesta tècnica esdevé en la seva compactació i en la reducció significativa del cost i volum reactius, ja que el procés només requereix elèctrodes de ferro. Per mitjà de corrent elèctrica, els elèctrodes generaran ions que arrossegaran les partícules en suspensió en forma de coàguls. Un altre fenomen beneficiós d’aquesta tècnica és la oxidació química que permet oxidar metalls i contaminants a espècies no tòxiques i degradar la DQO/DBO.


tornar a la llista