La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Es proposa la tecnologia de membrana i electroreducció com alternativa per aconseguir l’eliminació de compostos nitrogenats en aigües freàtiques.

Descripció

Es proposa la tecnologia de membrana i electroreducció com alternativa per aconseguir l’eliminació de compostos nitrogenats en aigües freàtiques. Aquesta tècnica esdevé compacta i de consum energètic relativament baix. El tractament i ús d’aquesta aigua a nivell industrial com el sector tèxtil pot suposar una alternativa a l’ús de recursos de qualitat captats en superfície (com rius o embassaments).
tornar a la llista