La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Foment de l’intercanvi de productes entre empreses,

Anàlisi inicial dels residus generat, identificant les potencials aplicacions en altres àmbits com a subproductes.

Descripció

Anàlisi inicial dels residus generat, identificant les potencials aplicacions en altres àmbits com a subproductes (p. ex. retalls tèxtils per a la fabricació de nous productes tèxtils, packaging per a l’emmagatzematge i/o embalatge de productes d’una altra indústria, etc.). Aquesta oferta es pot donar a conèixer en iniciatives com la web Residurecurs, borsa de subproductes i matèries primeres. Un cop es trobin l’oferta i la demanda, ambdues parts es posaran d’acord amb les condicions d’intercanvi.
tornar a la llista