La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

La implantació d’un sistema voluntari de Gestió Ambiental estandarditzat (p. Ex segons EMAS “Eco-Management and Audit Scheme) o ISO14001) permet la millora del comportament ambiental de l’organització, millorant l’eficiència en el consum del recursos i millora de la gestió dels riscos ambiental.

Descripció

La implantació d’un sistema voluntari de Gestió Ambiental estandarditzat (p. Ex segons EMAS “Eco-Management and Audit Scheme) o ISO14001) permet la millora del comportament ambiental de l’organització, millorant l’eficiència en el consum del recursos i millora de la gestió dels riscos ambiental. Aquests sistemes de Gestió permeten identificar i controlar els riscos ambientals propis de cada organització, implantar objectius de millora i implantar accions que contribueixen a la millora continua de l’empresa.
tornar a la llista