La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Categories Principals

Solucions
Solucions

Aquí es pot trobar documents amb solucions d'Economia Circular en les categories següents: Aigua, Energia, Organització, Productes i Residus.

Tots els documents:

Tractament de lixiviats basats en electro-reducció de nitrats i recuperació de nitrogen per a millorar la recuperació d’aigua mitjançant osmosis inversa
Tractament de lixiviats basats en electro-reducció de nitrats i recuperació de nitrogen per a millorar la recuperació d’aigua mitjançant osmosis inversa

L’electro-reducció suposa una alternativa tècnicament viable en l’eliminació de nitrats i nitrits presents als lixiviats d’abocador. Generat i elaborat per:  LEITAT

Recuperació d’amoníac en forma de sulfat amoni a partir de la fracció líquida de purins mitjançant membranes permeables a gas
Recuperació d’amoníac en forma de sulfat amoni a partir de la fracció líquida de purins mitjançant membranes permeables a gas

La recuperació del nitrogen contingut als purins en forma de sulfat amoni és una tècnica interessant, desenvolupada al projecte europeu BIOECOSIM. Generat i elaborat per:  LEITAT

Eliminació de nitrogen en purins (fracció líquida) a través de processos de electro-coagulació i electro-oxidació
Eliminació de nitrogen en purins (fracció líquida) a través de processos de electro-coagulació i electro-oxidació

Les tecnologies electroquímiques (electro-coagulació i electro-oxidació) resulten una solució innovadora i eficaç per l’eliminació neta del nitrogen contingut en la fracció líquida del purí, essent transformat a Nitrogen gas. Generat i elabor [...]