La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Realització d’un estudi de viabilitat sobre la implementació d’un procés de piròlisi per al tractament de residus de plàstics difícilment reciclables.

Descripció

Realització d’un estudi de viabilitat sobre la implementació d’un procés de piròlisi per al tractament de residus de plàstics difícilment reciclables. A partir de la caracterització del residu a tractar, s’avalua la potencial generació de biocombustible líquid mitjançant la realització d’assajos de piròlisi i anàlisis dels hidrocarburs generats. A partir del rendiment del procés, tot coneixent la quantitat de residus de packaging que cal tractar anualment, es realitza un estudi de viabilitat per a valorar l’oportunitat d’implementació de la piròlisi a escala industrial.
tornar a la llista