La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Segons el Protocol Internacional de Mesura i Verificació d’Estalvis (IPMVP), la Mesura i Verificació és un procés de mesura que determina de forma fiable l’estalvi aconseguit gràcies a un programa de millora dels consums energètics en una instal·lació concreta.

Descripció

Segons el Protocol Internacional de Mesura i Verificació d’Estalvis (IPMVP), la Mesura i Verificació és un procés de mesura que determina de forma fiable l’estalvi aconseguit gràcies a un programa de millora dels consums energètics en una instal·lació concreta. L’estalvi no es pot mesurar de forma directa, ja que representa l’absència del consum, de manera que cal determinar-lo comparant el consum abans i després de la implementació d’un projecte, i realitzant els ajustos necessaris segons els canvis que esdevinguin en les condicions de contorn. La M&V és imprescindible en tots els contractes de Rendiment Energètic (EPC en anglès). Els Plans de Mesura & Verificació han de seguir els principis del protocol internacional IPMVP de la EVO, pel que haurien d’estar elaborats per personal tècnic amb el certificat CMVP (Certified Measurement & Verification Professional).
tornar a la llista