Es proposa portar a terme estudis d’eficiència energètica al sector industrial com ara auditories energètiques per tal d’identificar oportunitats de millora energètica i quantificar el potencial estalvi energètic i econòmic de la indústria.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Es proposa portar a terme estudis d’eficiència energètica al sector industrial com ara auditories energètiques per tal d’identificar oportunitats de millora energètica i quantificar el potencial estalvi energètic i econòmic de la indústria. Les auditories permeten conèixer el comportament energètic de les instal·lacions, identificant els equips amb un major impacte en el consum energètic. Així com identificar millores de gestió energètica, tecnologies que permetin millorar l’eficiència energètica i incrementar l’ús de les energies renovables.


tornar a la llista