La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Tecnologia d’ultrasons per a la liqüefacció de llots,

Realització de proves de liqüefacció de llot en forma de batch i en continu per aconseguir la major dissolució del carboni (DQO total) per a formar part de la fracció aquosa (DQO soluble).

Descripció

Realització de proves de liqüefacció de llot en forma de batch i en continu per aconseguir la major dissolució del carboni (DQO total) per a formar part de la fracció aquosa (DQO soluble). Optimització de variables operatives com temps de reacció, potencia, energia aplicada i temperatura.
tornar a la llista