La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Les membranes ceràmiques són una solució tecnològica que permet la recuperació i concentració de metalls específics en efluents aquosos.

Descripció

Les membranes ceràmiques són una solució tecnològica que permet la recuperació i concentració de metalls específics en efluents aquosos. Les característiques de les membranes ceràmiques permeten suportar les condicions corrosives dels efluents fortament àcids o àlcalis. En funció del metall d’interès a recuperar, es poden incorporar estratègies de recuperació del metall en forma sòlida a través de mètodes hidrometal·lúrgics com la precipitació selectiva o electrodeposició.
tornar a la llista