La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Trituració de residus orgànics per a l’augment de la seva homogeneïtat i disminució total de volum

Estudi de les tecnologies actuals de trituració que permeten la major desfragmentació de residus orgànics procedents de diverses indústries.

Descripció

Estudi de les tecnologies actuals de trituració que permeten la major desfragmentació de residus orgànics procedents de diverses indústries. Anàlisi de la inversió necessària i cost de subministrament associat a un potencial servei de trituració de residus orgànics industrials a escala local.
tornar a la llista