La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Realització d’assajos de vermicompostatge emprant com a material de partida compost primari i/o secundari a escala de laboratori.

Descripció

Realització d’assajos de vermicompostatge emprant com a material de partida compost primari i/o secundari a escala de laboratori. L’estudi tindrà com a objectiu avaluar el grau d’estabilització del llot, l’augment del contingut húmic i la millora de la resta de propietats fisicoquímiques i microbiològiques del compost per mitjà de l’ús de cucs vermicompostadors. A partir dels primers resultats, s’avaluarà l’escalat de la tècnica en un entorn industrial.
tornar a la llista