Ja està oberta la convocatòria per a l’any 2018 dels ajuts dels Cupons a la Innovació, amb una quantitat màxima de 300.000,00 euros.

Els Cupons a la Innovació són cupons de descompte econòmic directe que pots bescanviar per un servei expert d’innovació ofert pels proveïdors acreditats d’ACCIÓ. Els cupons t’ajuden a innovar en els teus productes i processos, alhora que pots establir col·laboracions estratègiques per al teu negoci.

A qui van dirigits?

Aquests ajuts van dirigits a empreses amb:

  • establiment operatiu a Catalunya
  • una plantilla d’entre 5 i 100 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud

Termini sol·licitud: 27 de Novembre de 2018

Què ofereixen:

Els Cupons a la Innovació es poden bescanviar per un o més d’aquests serveis:

Cupons d’Innovació
Per dissenyar nous productes o serveis.
Per millorar el teu model d’innovació des d’un punt de vista estratègic i operatiu.
Ajut màxim de 5.000 €.

Cupons de Tecnologia
Per accelerar els teus desenvolupaments tecnològics.
Per fer estudis de viabilitat tecnològica i industrial.
Per testar i validar processos, productes i serveis.
Ajut màxim de 5.000 €.

Cupons d’Economia circular
Per fer estudis de la viabilitat d’aplicació de l’economia circular.
Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos.
Per explorar nous models de negoci vinculats amb l’economia verda i circular.
Ajut màxim de 5.000 €.

Cupons de Fiscalitat
Per contractar serveis experts d’assessorament en fiscalitat.
Per obtenir certificats en matèria de seguretat jurídica.
Ajut màxim de 3.000 €.

Cupons de Propietat industrial
Per fer estudis previs de patentabilitat.
Per redactar i presentar patents internacionals.
Ajut màxim de 5.000 €.

Més informació: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/cupons-innovacio/

Sol·licitud: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/Programa_Cupons_Innovacio