La reducció de la generació de residus de l’activitat empresarial, apostant per l’aprofitament d’aquests a través de la reutilització, és un aspecte clau de l’economia circular, que permet alhora reduir el consum de matèries primeres, estalviar costos de gestió de residus i impactes en el medi ambient. I es situa en el centre de la simbiosi industrial, considerant el residu d’una empresa com a un recurs que pot ser de valor per una altra.

Per a facilitar aquest intercanvi de recursos i la cooperació entre les empreses del Vallès Occidental, les entitats del Vallès Circular promouen l’ús de l’eina “Porta a ResiduRecurs”1, un accés  personalitzat a la Borsa de subproductes i matèries primeres de Catalunya, que permet accedir a un mercat d’intercanvi donant prioritat a operacions amb empreses de proximitat gràcies al mecanisme de geolocalització.

1. Iniciativa en col·laboració amb el Consell General de Cambres de Catalunya, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya

 

QUÈ POT FER UNA EMPRESA?

  1. REGISTRE COM A USUARI Una empresa interessada en la compra venda de subproductes, residus i matèries primeres secundàries es registra com a usuari i podrà publicar i consultar tants anuncis d’oferta i demanda com desitgin, establint la comunicació directa segons interessos.
  2. VEURE OFERTES Informació complerta de totes les ofertes. Per a publicar ofertes o contactar amb l’ofertant s’ha d’estar donat d’alta com a usuari.
  3. PUBLICAR OFERTES Previa alta com a usuari.

Per a més informació ens podeu contactar a través del correu ccvoc.vallescircular@ccvoc.cat

ACCÉS

Entitats dinamitzadores