La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

La fotocatàlisi heterogènia és una potencial alternativa viable per a l’eliminació de compostos com colorants i altres compostos com pesticides, fàrmacs i altres contaminants en aigües.

Descripció

La fotocatàlisi heterogènia és una potencial alternativa viable per a l’eliminació de compostos com colorants i altres compostos com pesticides, fàrmacs i altres contaminants en aigües. De la mateixa manera que la tecnologia Fenton o l’ozonització, aquesta tècnica permet l’oxidació parcial o total de compostos orgànics. En aquest cas, la reacció esdevé a través de la generació de radicals hidroxil a partir de TiO2 i l’acció de llum visible o solar.
tornar a la llista