La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Eliminació de nitrogen en purins (fracció líquida) a través de processos de electro-coagulació i electro-oxidació,

Les tecnologies electroquímiques (electro-coagulació i electro-oxidació) resulten una solució innovadora i eficaç per l’eliminació neta del nitrogen contingut en la fracció líquida del purí, essent transformat a Nitrogen gas.

Descripció

Les tecnologies electroquímiques (electro-coagulació i electro-oxidació) resulten una solució innovadora i eficaç per l’eliminació neta del nitrogen contingut en la fracció líquida del purí, essent transformat a Nitrogen gas. L’electro-coagulació, permet l’eliminació de les partícules en suspensió existents en el purí degut a l’acció coagulant dels ions de ferro alliberats a partir dels elèctrodes que conformen la cel·la electro-química. La segona fase de tractament, l’electro-oxidació, permet oxidar l’amoníac i l’amoni en forma Nitrogen gas. La tecnologia esdevé escalable i disponible a nivell comercial.
tornar a la llista