La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Es proposa un anàlisi de la incineració de residus contaminats i el risc actual en la generació de nanopartícules.

Descripció

Es proposa un anàlisi de la incineració de residus contaminats i el risc actual en la generació de nanopartícules. A continuació una avaluació del risc de perillositat dels contaminants emesos a l’aire així com els presents en les cendres que poden limitar la seva valorització com a materials de construcció.
tornar a la llista