La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

La tecnologia de fotocatàlisis heterogènia amb TiO2 suportat o nanofibres de TiO2 permet la degradació de compostos recalcitrants tipus pesticides, surfactants, antibiòtics o hormones degut a la generació efectiva d’espècies altament oxidants (radical hidroxil) a partir de l’acció del TiO2 sota la llum UVA i/o solar.

Descripció

La tecnologia de fotocatàlisis heterogènia amb TiO2 suportat o nanofibres de TiO2 permet la degradació de compostos recalcitrants tipus pesticides, surfactants, antibiòtics o hormones degut a la generació efectiva d’espècies altament oxidants (radical hidroxil) a partir de l’acció del TiO2 sota la llum UVA i/o solar. El grau de tractament i d’oxidació dels compostos no desitjats garanteix també la higienització de l’efluent tractat. La tècnica es pot aplicar com a pretractament, amb l’objectiu d’augmentar la biodegradabilitat dels compostos presents o com a tractament d’afí.
tornar a la llista