La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Les SLM resulten una solució factible en la recuperació de metalls ja que contenen una elevada especificitat, intensitat i productivitat, no generen emissions i consumeixen poca energia.

Descripció

Les SLM resulten una solució factible en la recuperació de metalls ja que contenen una elevada especificitat, intensitat i productivitat, no generen emissions i consumeixen poca energia. Aquesta tecnologia resulta de la combinació entre membranes polimèriques convencionals i extracció amb solvents. Una vegada el metall en qüestió ha sigut recuperat i segons l’eficiència obtinguda, es poden incorporar estratègies de recuperació del metall en forma sòlida a través de mètodes hidrometal·lúrgics com la precipitació selectiva o la electro-deposició.
tornar a la llista