La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Torrefacció i activació química de residus tèxtils per a la producció de carbó activat,

Desenvolupament d’assajos de torrefacció/activació química a escala de laboratori i avaluació de la viabilitat del seu ús com a absorbent de metalls.

Descripció

Desenvolupament d’assajos de torrefacció/activació química a escala de laboratori i avaluació de la viabilitat del seu ús com a absorbent de metalls. A partir dels resultats, avaluació de la viabilitat tecno-econòmica de l’escalat de la tecnologia i anàlisi de potencials clients del producte desenvolupat.
tornar a la llista