Un total d’onze empreses del municipi de Castellbisbal recullen el diploma “Compromís Vallès Circular” que acredita la seva implicació amb l’economia circular i que estan iniciant accions envers el nou model econòmic. El lliurament s’ha fet en el marc del Brunch Empresarial que tenia per objectiu intercanviar experiències i coneixements sobre economia circular i indústria 4.0.

Les empreses que han rebut el diploma són: SMP Automotive Technology Iberica S.L.U., Basf Española S.L, Celsa Group, Delmon Group Iberica S.A, Fertiplus Agrosciences S.L, Gonvarri I.Centro de Servicios S.L, Laboratorios Maymó S.A, Lorefar S.l, Trapos y Cabos Rubí S.L, Vidrebany S.L., Viuda de Lauro Clariana S.L.

Els diplomes van ser lliurats pel vicepresident 1r i conseller de desenvolupament econòmic, industrial i treball del Consell Comarcal, Xavier Garcés, i l’alcalde del municipi, Joan Playà. Garcés va destacar el paper de les empreses envers la transició cap a l’economia circular i la necessitat de fer canvis en el model productiu i industrial per avançar cap a un model més sostenible.

El Brunch Empresarial va comptar amb una gran participació d’empreses del municipi, que van reflexionar sobre el canvi de marc mental que requereix la transformació industrial, amb la conferència de Verònica Kuchinow i a través de la Taula d’experiències de bones pràctiques d’economia circular i d’implementació de tecnologies 4.0 presentades per 10 empreses. Aquesta jornada ha estat un acte organitzat per l’Ajuntament de Castellbisbal com a tancament de l’activitat portada a terme durant l’any 2019 per a l’impuls de l’economia circular i la digitalització entre les empreses, i que s’ha desenvolupat amb una estreta col·laboració amb l’equip tècnic del Vallès Circular. 49 empreses de Castellbisbal han rebut informació sobre les oportunitats de l’economia circular, 25 de les quals han estat entrevistades amb el tècnic del Vallès Circular: a 2 d’aquestes empreses se li ha fet una Prediagnosi per identificar àmbits potencials de circularitat i 4 empreses han rebut serveis de la Plataforma de Tecnologia i Assessorament en Economia Circular. El conjunt de les entrevistes realitzades ha donat peu a la identificació de les empreses compromeses amb l’economia circular i que han rebut el Diploma.

Les empreses entrevistades a Castellbisbal formen part de l’activitat desenvolupada des del Vallès Circular dins de la mesura Vallès Circular a la Indústria, del Pacte per la Reindustrialització, que té com a objectiu impulsar l’economia circular entre les empreses com una eina transformadora, d’innovació i de competitivitat, fent créixer el nombre d’empreses del sector industrial que incorporen la circularitat en el procés productiu i generen nous models de negoci.