L’equip tècnic del Consell Comarcal ha entrevistat a 86 empreses de 9 municipis del Vallès Occidental per apropar-les a l’economia circular com a estratègia per fer una activitat industrial més competitiva i sostenible, en un marc de col·laboració amb els serveis locals de suport a empreses.

 

S’ha compartit els criteris de selecció d’empreses a visitar. tenint en compte habitualment la dimensió, el sector i el potencial d’implementació de mesures de circularitat segons la seva activitat.  Pel que fa a la distribució per sectors, han predominat les empreses pertanyen al sector Químic, amb un 26%, un 15% de Fabricants de productes diversos, i el 9% al sector Metal·lúrgic i Metall en general.

El contacte establert ha permès detectar el nivell de coneixement que tenen sobre els beneficis de l’economia circular, conèixer pràctiques de circularitat en marxa en el model de negoci i/o processos productius, detectar interessos i derivar-les als serveis d’assessorament i recursos que ofereix el Vallès Circular.  S’ha detectat que un 54% de les empreses tenen un coneixement alt-mig sobre els beneficis de l’economia circular, un 37% poc i un 9% no tenen cap coneixement. Moltes de les empreses que manifesten tenir un coneixement baix, estan aplicant alguns principis de l’economia circular sense haver fet la relació amb el concepte. Un 34% de les empreses tenen en execució o finalitzat el procés de transformació del seu model de negoci/producció basat en l’EC. Més del 33% de les empreses restants tenen engegats o en cartera projectes de canvi o millora circular. També s’han identificat més de 40 bones pràctiques i s’han identificat 16 empreses que poden actuar com a tractores per al canvi de model.

Les empreses han mostrat especial interès en l’aplicació de l’economia circular a l’aprofitament dels residus com a recurs. També ha estat un tema d’interès destacat l’accés al consum energètic a través de la fotovoltaica. Posar en pràctica iniciatives de simbiosi industrial, incorporar canvis en el packaging o abordar l’ecodisseny dels productes han estat altres de les línies d’interès a destacar.

A partir d’aquestes entrevistes, s’han fet una prediagnosi per identificar línies prioritàries d’acció a 2 empreses i s’han activat 11 derivacions a la “Plataforma Vallès Circular, Tecnologia i Assessorament en EC”. De forma habitual s’ha facilitat informació d’ajuts i altres recursos de suport, així com la possibilitat de participar en el Market Place en EC que es celebra anualment o d’incorporar-se al Mapa de recursos circulars o adherir-se al Vallès Circular, obtenint reconeixement i visibilitat, a ixí com l’oportunitat.

Aquesta activitat s’ha impulsat des de la mesura “Vallès Circular a la indústria”, una de les 7 mesures del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental que té com a objectiu impulsar l’economia circular entre les empreses com una eina transformadora, d’innovació i de competitivitat, fent créixer el nombre d’empreses que incorporen la circularitat en el procés productiu i generen nous models de negoci.