El DOGC amb data 16 de setembre ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts INNOTEC per a projectes d’R+D conjunts d’empreses catalanes, amb desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO, amb una dotació de 1.500.000 euros.

Del 1,5M€ destinats a ajut, 150.000 € ho són exclusivament a projectes centrats en actuacions de l’àmbit de l’economia circular i l’impacte previst en la sostenibilitat és un dels criteris a valorar en tots i cada un dels projectes, bé siguin de recerca industrial, bé siguin de desenvolupament experimental a més de ser el criteri determinant en cas d’empat.

A qui va dirigit:

Els beneficiaris poden ser empreses d’entre 4 i 500 treballadors i desenvolupadors de tecnologia públics acreditats Tecnio per a projectes d’R+D conjunts entre almenys una empresa i almenys un desenvolupador que siguin autònoms i no vinculats entre ells.

Actuacions subvencionades:

  • Recerca industrial: La recerca planificada o els estudis crítics per a l’adquisició de nous coneixements i aptituds per desenvolupar nous productes, processos o serveis o millorar considerablement els existents.
  • Desenvolupament experimental: L’adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d’índole científica, tecnològica, empresarial o d’un altre tipus, amb la vista a l’elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats.
  • Economia circular: El concepte d’economia circular, es focalitza en el cicle dels recursos i planteja un model basat en reutilitzar, reparar, remanufacturar i reciclar els materials i productes existents, davant la utilització de matèries primeres.

L’ajut INNOTEC finança des d’un 25 fins a un 70 % de projectes d’R+D, d’entre 50.000 i 200.000 euros, desenvolupats per empreses establertes a Catalunya.

Termini de presentació: 17 d’octubre

Més informació: http://bit.ly/2lWlOkU