Autor: Cluster PackagingData publicació: 30 de juny de 2021

  • SUMBOX és una capsa de cartró que es recicla en paper  sent capaç de substituir el plàstic EPS a la cadena de fred del producte fresc. 
  • Les capses SUMBOX ja estan sent comercialitzades i utilitzades en el mercat  espanyol.

 

El projecte, cofinançat per l’Agència de Residus de Catalunya, ha demostrat la viabilitat tècnica, ambiental i de mercat d’un nou packaging d’altes prestacions en substitució al poliestirè expandit aplicat a la comercialització de producte fresc en la distribució alimentària majorista.

La capsa SUMBOX, fabricada per Hinojosa Packaging i amb propietat intel·lectual en més de 30 països en els 5 continents, està fabricada principalment de cartró ondulat reciclable. La composició de papers i el seu disseny li confereixen unes propietats úniques com la seva resistència a l’aigua, estanquitat, capacitat isotèrmica i la seva total personalització en mesures i dissenys.

Tot i que l’EPS sigui també un material reciclable, l’escenari actual ens aporta unes magnituds encara molt deficitàries en quant als seus mecanismes de recuperació. Segons l’European Association of Plastic Recycling (EPRO, 2016) només una fracció minoritària es recicla (27%) i la majoria segueix anant a parar als abocadors (33%) o destinats a la valorització energètica (40%).

El projecte ha permès que la solució innovadora SUMBOX hagi tingut una validació tècnic-ambiental per part del Centre Tecnològic Leitat. L’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) dut a terme ha determinat que l’impacte ambiental de les caixes SUMBOX comparades amb el Poliestirè Expandit és inferior en totes les categories analitzades. És rellevant la reducció de l’impacte en la petjada de carboni que es veuria reduïda entre un 50-70% amb el ús de SUMBOX. D’altra banda, l’estudi de reciclabilitat portat a terme en el projecte demostra que les caixes SUMBOX són reciclables de manera fàcil i efectiva amb els sistemes de recollida estandarditzats i processos existents, atribut clau que genera una gran diferenciació respecte a l’EPS que actualment no és recuperable en les plantes de selecció.

D’altra banda, el projecte ha permès realitzar una validació del producte SUMBOX en mercat a través dels stakeholders implicats en la cadena de subministrament de producte fresc. Aquesta validació de mercat ha estat desenvolupada a càrrec de marketAAD que ha realitzat un procés d’identificació d’oportunitats de negoci i barreres d’adopció de la nova solució. Els resultats s’han classificat en termes de mercat i sostenibilitat, obtenint reptes i oportunitats en ambdues categories. Cal destacar d’una banda, el repte que té la solució per penetrar en el comerç entre majoristes que mantenen una orientació molt centrada en costos però, d’altra banda, la gran oportunitat d’implantació de l’envasament SUMBOX en diferents ecosistemes predisposats a adquirir solucions d’innovació sostenible i amb alt valor afegit, com el subministrament B2B a peixateries, retailers i restauració en canal HORECA, i també al creixent canal B2C de comerç electrònic de producte fresc

Es preveu que SUMBOX irrompi exponencialment en el mercat nacional i internacional amb la seva solució de packaging sostenible per a cadena de fred de producte fresc alimentari, sent una compra actualment disponible per a tots els seus clients.

Tota la informació disponible la podreu trobar en la seva nova web: www.sumbox.com 

Aquest projecte ha estat impulsat per les ajudes de foment de l’economia circular en el marc de projectes d’innovació industrial en packaging que lidera de manera destacada el Packaging Cluster a Catalunya.