El DOGC amb data 23 de maig ha publicat la convocatòria dels ajuts per a l’any 2019, per a la utilització d’àrids reciclats dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, amb una dotació màxima de 2.000.000,00€.

Aquests ajuts tenen per objecte fomentar la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en les obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya.

Únicament s’admetrà una sol·licitud de cada ens local o empresa pública municipal per a totes les actuacions per a les quals es demani subvenció, que s’hauran d’especificar a la memòria o projecte presentats de manera desglossada.

A qui va dirigida:

  • Ens locals
  • Empreses públiques municipals

 

Termini de presentació: 2 mesos des de la publicació en el DOGC

Bases i sol·licitud: http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions-pels-ens-locals/