La Comissió Europea ha publicat un informe titulat CircularEconomy. Principles for Building Design’ amb l’objectiu d’informar i donar suport als actors de la cadena de valor del sector de la construcció. El document proporciona principis per al disseny circular d’edificis. Amb un macroobjectiu de reduir els residus, l’optimització de l’ús de materials i la reducció dels impactes ambientals dels dissenys i les eleccions de materials durant el cicle de vida.

Per assolir aquest macro objectiu a través d’objectius específics o “eines de cicle de vida: escenaris per a la vida útil de l’edifici, adaptabilitat i desconstrucció” es defineixen en el document uns principis per al disseny sostenible d’edificis:

 1. Durabilitat: construcció i planificació de la vida de servei elemental, fomentant un enfocament a mig i llarg termini en el disseny de vida dels principals elements de l’edifici, així com els seus cicles de manteniment i reemplaçament associat.
 2. Adaptabilitat: per allargar la vida útil de l’edifici en el seu conjunt, ja sigui facilitant la continuïtat de l’ús previst o possibles canvis futurs d’ús, amb un enfocament de reemplaçament i renovació.
 3. Reduir els residus i facilitar la gestió de residus d’alta qualitat: facilitar el futur ús circular de la construcció d’elements, components i parts, amb un enfocament en generar menys residus i en el potencial per la reutilització o el reciclatge d’alta qualitat dels principals elements de construcció després de la desconstrucció.

El document està dirigit a aquells involucrats en la indústria de la construcció, inclosos els operadors econòmics en la cadena de valor, els encarregats de formular polítiques, els actors legals i tècnics que estan organitzats en 7 blocs

 • Usuaris d’edificis, gestors de les instal·lacions i propietaris
 • Equips de disseny (enginyeria i arquitectura d’edificis)
 • Contractistes i constructors
 • Fabricants de productes de construcció
 • Equips de desconstrucció i demolició
 • Inversors, desenvolupadors i proveïdors d’assegurances
 • Govern/reguladors/autoritats locals

En l’informe s’estableixen els principis generals d’aplicació de la circularitat així com els principis rellevants per a cada grup d’actors.

 

Abast dels principis: per objectiu específic i grup objectiu

 

Els principis generals que s’estableixen són:

 1. Els principis de disseny d’economia circular i edificis sostenibles són aplicables a tots els actors al llarg de la cadena de valor, inclosos els usuaris dels edificis, els inversos i els reguladors.
 2. Les eleccions sostenibles han de tenir en compte els costos totals del cicle de vida, el rendiment financer i no financer de les inversions. Els actors al llarg de la cadena de valor responen sobretot als incentius financers i aquests han d’adaptar-se a cada situació.
 3. Han d’existir o desenvolupar-se models comercials viables per a cada operador econòmic en la cadena de subministrament o valor. Ha d’existir o crear-se un mercat confiable per a productes i materials usats.
 4. Els principis s’han d’aplicar tenint en compte la proporcionalitat: els beneficis han de superar els costos.
 5. Es necessita un millor coneixement sobre les tècniques de construcció per a facilitar la desconstrucció i millorar la durabilitat i adaptabilitat d’un edifici. En totes les parts de la cadena de valor, els treballadors han de tenir les habilitats i incentius adequats per aplicar i utilitzar les eines adients.
 6. La durabilitat dels edificis depèn d’un millor disseny, un millor rendiment dels productes de construcció i l’intercanvi d’informació. Els elements estructurals han de durar tant com l’edifici, sempre que sigui possible. Si no es possible han de ser reutilitzables, reciclables o desmuntables.
 7. Prevenir la demolició prematura d’edificis mitjançant el desenvolupament d’una cultura de disseny.
 8. Dissenyar productes i sistemes perquè puguin reutilitzar-se, reparar-se, reciclar-se o recrear-se fàcilment.

 

Context de l’informe

Aquest informe forma part de la iniciativa de la Comissió Europea Construcció 2020, el Grup Temàtic 3 sobre “Ús sostenible dels recursos naturals”, que reuneix a un grup divers de parts interessades rellevants de la CE, els Estats membres i la cadena de valor de la construcció, ha donat vàries passes cap a un enfocament de l’economia circular i una major eficiència dels recursos en el sector de la construcció.

Per a la redacció d’aquest document, el Grup Temàtic 3 s’ha basat en els coneixements i l’experiència de les parts interessades a llarg de la cadena de valor. El documents s’ha beneficiat de vàries rondes d’intercanvi abans d’evolucionar fins a aquesta versió final.

El document està alineat amb el llançament de Level (s), un marc d’informes voluntaris per a millorar la sostenibilitat dels edificis. En particular, aquest informe, contribueix al Nivell (es) Macroobjectiu 2: Vida útil del material eficient i circular.