El DOGC amb data 27 de juny ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular, amb una dotació de 1.000.000,00€.

Objecte: el foment de projectes per a l’acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l’eficiència en l’ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

Termini de presentació: 28 de juny fins el 19 de juliol.

Actuacions subvencionades:

Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis.

Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.

Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals.

Les classes són excloents entre elles. Un mateix projecte no pot ser una combinació de les classes A, B o C.

A qui va dirigit:

  • Projectes classe A o B: empreses privades i agrupacions d’empreses privades.
  • Projectes classe C: el sol·licitant promotor ha de ser o una organització empresarial que tingui com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o un sindicat.

Quantia subvencionada:

L’import de l’ajut serà d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 40.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 25.000 euros per projecte per a la classe C.

Més informació: http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut-economia-circular