El Pacte Verd Europeu, aprovat al desembre de 2019, marca el camí per un desenvolupament econòmic sostenible i circular per la neutralitat climàtica. I és un dels eixos prioritaris del Pla de recuperació econòmica per afrontar la crisi generada per la Covid-19, el Next Generation EU, proposat per la Comissió Europea el passat 27 de maig, donant continuïtat així a les mesures per aconseguir fer d’Europa el 1er continent climàticament neutre al món al 2050, comptant amb l’economia circular com a element clau.

L’European Green Deal és el Programa Europeu per al Creixement Sostenible, l’eix central en la política europea per combatre el canvi climàtic, per la sostenibilitat del planteta i la salut de les persones. El Pacte Verd Europeu es planteja com l’estratègia de creixement per transformar la Unió en una economia moderna, eficient en l’ús dels recursos i competitiva, basada en tres pilars: digitalització, resiliència i descarbonització (reducció d’emissions de GEI, gasos d’efecte hivernacle, 50% per al 2030 i 100% per al 2050 sobre el nivell en 1990).

Una estratègia de creixement que associa el desenvolupament competitiu al respecte pel medi ambient, apostant per un creixement econòmic dissociat de l’ús dels recursos i que no deixi enrere ni persones ni llocs. Estableix un full de ruta amb accions per impulsar un ús eficient dels recursos mitjançant el pas a una economia neta i circular i per restaurar la biodiversitat i reduir la contaminació, a través de l’actuació des de tots els sectors de l’economia.

Per accelerar el canvi transformador que promou European Green Deal es va aprovar al març el Nou Pla d’Acció per a l’EC, presentant mesures, entre d’altres, per fer que els productes sostenibles siguin la norma en la UE, apoderar a consumidors/es i la compra pública, la circularitat dels processos productius, abordant les cadenes de valor claus dels productes (Electrònica i TIC, Bateries i vehicles, Envasos i embalatges; Plàstics; Productes tèxtils; Construcció i edificació) i assegurant menys malbaratament.

També va aprovar la Comissió al març un Nou model d’indústria per Europa, que contempla l’economia circular com un dels factors fonamentals per assolir una indústria competitiva, que aplani el camí cap a la neutralitat climàtica, acompanyat per l’Estratègia per a les pimes en pro d’una Europa Sostenible i Digital, que posa l’èmfasi en el rol de les pimes en el procés de transformació.

Next Generation EU.

El Pla de recuperació econòmica per afrontar la crisi provocada per la Covid-19, la UE pròxima generació, ha previst la dedicació de la Comissió de 750 000 milions d’euros D’aquest total, 500 000 milions es distribuiran en subvencions i 250 000 en préstecs transferits a els Estats membres.  Espanya, com a segon major receptor podria captar uns 140.000€.

Les ajudes financeres requeriran inversions en les prioritats europees: digitalització, Pacte Verd Europeu, resiliència i enfortiment del mercat interior europeu.