El DOGC amb data 23 de juliol ha publicat la convocatòria dels ajuts Nuclis d’R+D en economia circular (àmbit dels residus) per a empreses que tinguin com a mínim un centre de treball a Catalunya i amb una dotació total de 600.000€.

Els Nuclis d’R+D en projectes d’economia circular donen suport a la realització de projectes de recerca i desenvolupament amb un R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes, dins de l’àmbit de l’economia circular, específicament en l’àmbit dels residus.

A qui va dirigit:

Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg).

No poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els agents del sistema d’R+D+I que únicament podran participar en el projecte dins de la partida de col·laboracions externes i sempre que realitzin tasques necessàries pel desenvolupament del projecte, la qual cosa haurà d’estar acreditada a la memòria del mateix.

No podran ser beneficiaris les empreses amb ànim de lucre l’accionariat del les quals pertanyi en més d’un 25% a agents del sistema d’R+D+I.

Termini de presentació: fins el 28 de setembre de 2018

Quins projectes es subvencionen:

Els projectes han d’estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents, en un d’aquests 3 àmbits:

-Recuperació de recursos, o de recursos amb major valor afegit a partir de residus procedents de processos de tercers (portes enfora)

– Recuperació de recursos, o de recursos amb major valor afegit a partir de residus de processos propis (portes endins)

– Millora de processos de tractament de residus amb l’objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).

Característiques del projecte:

Els projectes es poden presentar de forma individual o de forma col·laborativa entre almenys dues empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

Les agrupacions d’empreses hauran d’estar regulades per un acord d’agrupació, el pressupost mínim del projecte serà de 200.000 Euros per als projectes presentats de forma individual i de 500.000 Euros per als projectes presentats de forma col.laborativa

L’ajut màxim per projecte serà de 125.000 Euros per als projectes individuals i de 300.000 Euros per als projectes col.laboratius.

Més informació en l’enllaç: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/NUCLIS-DE-RECERCA-INDUSTRIAL-I-DESENVOLUPAMENT-EXPERIMENTAL-2018.-Nuclis-RD-Economia-Circular-ambit-dels-residus.