La fotocatàlisi heterogènia és una potencial alternativa viable per a l’eliminació de compostos com colorants i altres compostos com pesticides, fàrmacs i altres contaminants en aigües.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

La fotocatàlisi heterogènia és una potencial alternativa viable per a l’eliminació de compostos com colorants i altres compostos com pesticides, fàrmacs i altres contaminants en aigües. De la mateixa manera que la tecnologia Fenton o l’ozonització, aquesta tècnica permet l’oxidació parcial o total de compostos orgànics. En aquest cas, la reacció esdevé a través de la generació de radicals hidroxil a partir de TiO2 i l’acció de llum visible o solar.


tornar a la llista