Certes activitats industrials (com ara indústria del moble) i urbanes (poda d’arbres i cura de parcs i jardins) generen grans quantitats de residus llenyosos.

Generat i elaborat:

LEITAT

Descripció

Una via de valorització dels residus llenyosos és la seva transformació a biochar. Aquest material és un carbó vegetal que s’obté a partir de la descomposició tèrmica dels residus en absència d’oxigen. A més de suposar una mesura de segrest de carboni atmosfèric a mitjà i llarg termini, el biochar és una excel·lent esmena orgànica per utilitzar en conreus degut a les seves característiques fisicoquímiques, les quals varien segons el material, el temps i la temperatura de piròlisi.


tornar a la llista