Per optimitzar el procés i els consums dels motors, és possible utilitzar un controlador de freqüència variable que adapti l’absorció de potència a les necessitats reals.

Generat i elaborat:

LEITAT

Descripció

Quan una màquina que funciona amb electricitat té un funcionament variable, en funció de la feina, la seva regulació sol ser gestionada per vàlvules o altres elements dissipadors, com és el cas de les bombes d’aigua o els ventiladors. En aquests casos, l’excés d’energia produït pel motor elèctric es malgasta pel fregament mecànic.
Per evitar aquest malbaratament d’energia, és possible adaptar l’energia produïda pel motor a les necessitats reals del procés, canviant adequadament la freqüència i així, la potència adsorbida per la màquina. Instal·lar un variador electrònic de freqüència pot canviar la velocitat del motor, reduint l’energia adsorbida segons l’energia necessària pel procés, evitant la dissipació d’energia mecànica i reduint el consum elèctric.


tornar a la llista