La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Co-digestió anaeròbia de residus orgànics industrials i purins per a la producció de biogàs i fertilitzants,

A partir de l’anàlisi composicional de residus orgànics seleccionats (p. ex. relació C/N/P, contingut en matèria volàtil, metalls pesants i possibles inhibidors) s’analitza la barreja òptima d’aquests residus amb purins per a maximitzar la producció de biogàs en base a aconseguir una composició de nutrients òptima.

Descripció

A partir de l’anàlisi composicional de residus orgànics seleccionats (p. ex. relació C/N/P, contingut en matèria volàtil, metalls pesants i possibles inhibidors) s’analitza la barreja òptima d’aquests residus amb purins per a maximitzar la producció de biogàs en base a aconseguir una composició de nutrients òptima. Els primers assajos per a validar aquesta proporció es realitzen a escala de laboratori, avaluant la producció potencial de metà. Un posterior estudi a escala pilot industrial determinarà la producció de biogàs en règim d’alimentació en continu.
tornar a la llista