La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

A partir de la caracterització del llot o residu sòlid es desenvoluparà un assaig de digestió anaeròbia parcial a escala de laboratori per a la transformació del carboni existent en forma d’AGVs.

Descripció

A partir de la caracterització del llot o residu sòlid es desenvoluparà un assaig de digestió anaeròbia parcial a escala de laboratori per a la transformació del carboni existent en forma d’AGVs. Una vegada posat a punt el bioreactor i optimitzada la operació (temps de residència hidràulic i cel·lular, temperatura, recirculació de biomassa) en mode batch i continu, i analitzada la concentració dels bioproductes generats, s’avaluarà la seva recuperació en continu emprant membranes. La tecnologia s’escalarà a pilot industrial una vegada els resultats demostrin la viabilitat final del procés i la puresa dels productes generats.
tornar a la llista