La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

La tecnologia Fenton permet augmentar la biodegradabilitat d’elements recalcitrants existents en aigües residuals per mitjà de l’ús de reactiu Fenton i peròxid d’hidrogen.

Descripció

La tecnologia Fenton permet augmentar la biodegradabilitat d’elements recalcitrants existents en aigües residuals per mitjà de l’ús de reactiu Fenton i peròxid d’hidrogen. Mitjançant l’ús eficient d’aquests reactius, es poden generar espècies altrament oxidants (radical hidroxil, OH-) que reacciona amb el compost problemàtic tot degradant-lo parcialment o mineralitzant-lo en funció de la seva concentració.
tornar a la llista