La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

A partir d’un primer estudi sobre la composició d’elements d’interès continguts a l’aigua, se seleccionaran quins absorbents o biosorbents, llots de depuradora, poden ser emprats en la separació selectiva d’aquests en l’aigua.

Descripció

A partir d’un primer estudi sobre la composició d’elements d’interès continguts a l’aigua, se seleccionaran quins absorbents (p. ex. zeolites, carbó actiu) o biosorbents (p. ex. residus de biomassa locals), llots de depuradora, poden ser emprats en la separació selectiva d’aquests en l’aigua. Es podrà determinar l’eficiència d’absorció de metalls tot avaluant la seva concentració a l’aigua abans i després del tractament i al sòlid emprat. L’èxit dels assajos reproduïbles a escala de laboratori poden esdevenir en un escalat pilot tot emprant configuracions o equips comercials disponibles al mercat.
tornar a la llista